Google

Translate blog

tisdag 11 september 2012

Otroliga fantasier i denna artikel av ledande moderater.


Hur har uppfattningen att jobbskatteavdrag ger fler arbeten och att fler arbetar fått genomslagskraft?! Ingen företagare har fler arbetsuppgifter och får det mer lönande att anställa bara för att människor har fått jobbskatteavdrag. Det är helt fel tänkt. Om företag blev skattebefriade då hade arbeten ökats, men jobbskatteavdrag är bara en segregation av människor!

Citat:”Jobbskatteavdraget är tveklöst en av alliansregeringens mest betydelsefulla politiska bedrifter. Det bakomliggande syftet var att stimulera arbetsutbudet genom att kraftfullt öka de ekonomiska incitamenten att jobba”

Läs dessa meningar några gånger och tänk efter vad som sägs och hur det ser ut i verklighetens Sverige idag på arbetsmarknaden.

Inte nog med det, utan dessa herrar förespråkar en särskild skattesats för unga också. Ett förstärkt jobbskatteavdrag för ungdomar. 

Inga jobbskatteavdrag har gett fler arbeten. Visst, fler ålderspensionärer har fortsatt arbeta men genom detta har färre unga kommit ut på arbetsmarknaden. Det finns nämligen bara ett bestämt antal arbetsuppgifter i samhället som det kan betalas lön för. 

Antalet är olika genom tid men för att någon ska ge lön för en uppgift måste det löna sig att betala en arbetstagare för att få den utförd. Att en arbetstagare har jobbskatteavdrag gör det inte mer lönsamt att anställa denne.

Artikelförfattarna lever i den värld de skolats in i och själva upplevt. Troligen inga arbetslösa i bekantskapskretsen och själva fick de lätt arbete den gång de utbildat sig klart. Kontaktlösheten vilken långtidsarbetslösa har och som omöjliggör att de får arbete i de flesta fall, är en utopi i artikelförfattarnas värld. Därav tron på att människor får arbete bara det lönar sig än mer skattemässigt och det går allt mindre att leva som arbetslös.