Google

Translate blog

torsdag 13 september 2012

Förslaget om ny fastighetsskatt missgynnar segregationen därav protesterna.


Om beskattningen enbart går efter bostadsytans storlek innebär det att de utan arbete kan bosätta sig i statusområden, om de väljer en liten boendeyta.

Självklart är detta något som sticker i ögonen på de med pengar. De rika har det egentligen ingen betydelse för om skatten betalas per ytstorlek, mer än att det kan få ickeönskvärda att flytta in i det lilla hus de har på gatan.

I artikeln sägs det rakt på sak: ”Det är fullständigt oacceptabelt att gå efter yta. Marknadsvärdet borde styra. Blir det för dyrt att bo här kan man ju alltid sälja med vinst och flytta till Rinkeby”

Den motsatta vägen, från Rinkeby till Nacka som med ny fastighetsskatt kan bli fallet önskar man inte få och med nuvarande beskattning är risken för detta obetydlig.
Segregationen önskas fortsätta och inget parti verkar helt nöjd med förslaget om ytbeskattning.

Troligen kommer förslaget att omarbetas så segregationen inte förändras på bostadsmarknaden.

Hur skulle de med arbete och makt må om de till närmsta granne hade en utförsäkrad eller arbetslös? De skulle säkert inte trivas på sin adress längre…