Google

Translate blog

fredag 14 september 2012

Agendan inom alliansen fortsätter segregera, nu genom bostadspolitiken.


Miljonprogrammets hyreshus förfaller och många som lever i dessa dras med allergi och usel inom- som utomhusmiljö. Men inte vill staten hjälpa till här med att ge många byggnadsarbetare arbeten och subventionera kostnaderna, likt det var när dessa hus byggdes.
Nej, det får renoveras när de bolag som äger husen har pengar själva och därefter får dessa sätta marknadsmässiga hyror, med resultatet att de som inte har råd får försöka hitta andra förfallna bostäder de kan ha råd att bo i, annars får de bo på gatan.

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) vill inte att det offentliga tar ansvar. Citat:
 ”Jag går hellre in och försöker hjälpa de här enskilda människorna, vi har höjt bostadsbidraget exempelvis”

Vad han med bostadsbidrag menar är inte att de långtidsarbetslösa får dessa bostadsbidrag, de är utanför denna förmån redan idag om de inte är helt utblottade o kan få socialbidrag.  Nej, det handlar om ungdomar, barnfamiljer och pensionärer som kan få denna förmån.

”Regeringen väljer bidragslinjen hellre än att delta i ett samhällsekonomiskt lönsamt projekt som skapar arbetstillfällen, minskar klimatbelastningen och kommer förbättrar levnads- och boendemiljön för hundratusentals människor”

Därmed fortsätter segregationen och ska så göra med alliansens käpphäst, vilkens mantra ”arbetslinjen” var och en får tolka som den önskar.

Ingen begreppsutredning har ännu gjorts av vad detta begrepp innebär konkret, det är av samma betydelse som det uttryck som sägs i tid och otid av snart alla och som även detta för oss äldre låter både konstigt och löjligt. 
Jag tänker på uttrycket ”typ” som sägs i alla möjliga o omöjliga sammanhang, likt uttrycket ”absolut” kanske både dessa uttryck och ”arbetslinjen” är kraftuttryck som sägs som vår tids svordomar. Istället för fan och djävlar säger man typ, absolut eller arbetslinjen, och så behöver inte mer sägas, då vet dagens människor att något menas med stort allvar eller ilska eller bara ska uppmärksammas…