Google

Translate blog

lördag 15 september 2012

Ingen sänkning av skatten för pensionärer och att tro att arbetslösa får det är en ändå större utopi i alliansens världsåskådning!


Vilken världsåskådning kristdemokraterna har som nu lämnat kravet på skattesänkning för pensionärer, eller att överhuvudtaget förbättra för de arbetslösa, som har en ersättning som urholkas år för år, är en gåta.

Men kristen är den i varje fall inte. Varför de kallar sig kristna är även det en gåta, det får bara människor att tro att kristendom är lika med att gynna de rika och missgynna de svaga. Så har läran även missbrukats i många tider av vår historia, men detta är inte kärnan i det kristna budskapet - tvärtom.

Men om nu inte kristdemokraterna och övriga alliansvänner bryr sig om de svaga, vad ska de då satsa på i ett rikt land som vårt?

Svar: ett femte jobbskatteavdrag riktat till de som redan har en inkomst det går att leva gott på och vilka har tryggheten av att ha en fast inkomst.

Är detta ett samhälle för alla?

Nej! Det är ett samhälle för de med ett arbete.

Resten räknas inte som fullvärdiga medborgare och behandlas därefter.