Google

Translate blog

söndag 16 september 2012

Stort reformutrymme, säger Borg. Men inget för de som lider.


Men innebär det att utrymmet kommer att användas där det behövs?

Ekonomiska förbättringar för de långtidsarbetslösa, vilka inte får arbete oberoende vilken regering som styr. Förbättringar för de som utförsäkras från sjukförsäkringen och investeringar till järnvägen, så tågtrafiken kan fungera utan dagliga konstigheter.

Sänkt skatt för pensionärer. Långtidsarbetslösa bör få höjning av beloppet, alternativt helt skattefri ersättning, för att inte fortsätta vara lika apatiska som de är efter placering i fas 3. Ge dem självförtroendet tillbaka så kanske några kan starta eget och den vägen få arbete.

Men risken är att ett femte jobbskatteavdrag blir följden istället och vad Borg sagt är ju först detta och mindre arbetslöshet sedan kanske någon liten höjning av den som han tycker redan nu för generösa arbetslöshetsförsäkringen. Allt förblir med det gamla en ideologi där arbetslösa själva ska lösa arbetslösheten och de som inte kan detta ska bestraffas tills de gör detta eller- ja vadå?.

Ett område där Borg tänker satsa är järnvägen här behövs satsning utan tvekan tågstopp och förseningar är ju i dag vardag. I övrigt är det inget vettigt som kommit fram i den nya budgeten bara dumheter och inget för sjuka o arbetslösa mer än skärpt kontroll på väg på arbetslösa.