Google

Translate blog

måndag 17 september 2012

Nytt konstigt förslag från alliansen inom skolans värld.


Nu genom att styra hur många möjligheter till en viss utbildning på gymnasienivå som ska finnas. I sektorer där det finns få möjligheter till arbeten ska studieplatserna minskas. Samma sak kommer sedan troligen att ske på universitets och högskolenivå.

Men då det inte finns arbete för alla i Sverige vilket de skyhöga arbetslöshetssiffrorna visar och ändå mer att det löjliga förvarings och arbetsmarknadsprojektet fas 3 ökar år för år, måste nästa steg vara att gymnasieplatser överhuvudtaget minskar.

Steget efter ovanstående, i betydelsen att alla inte ska ges möjlighet till en gymnasieplats, då det ändå inte finns arbete på arbetsmarknaden för alla.
Vilka som då utesluts blir säkert de med ofullgångna grundskolebetyg etc.
De kommer sedan att livet ut få leva på försörjningsbidrag och arbeta med fas 3 uppgifter, alltså arbeten utan lön.

Ett samhälle där fas 3 ökar ser jag som farligt. Ju fler som hamnar i fas 3 desto fler apatiska arbetstagare skapas och desto större risk för att det även utöver den apati som skapas i fas 3, även skapas ett hat mot samhället.

Hat föder kaos och våld, kriminalitet och psykiska sjukdomstillstånd.
Är samhället berett på detta?

Troligen finns den agendan i alliansens arbetsmarknadspolitik och ideologi och även hur man ska komma till rätta med detta eller dölja det. I annat fall vore politiken omogen och naiv och det är inte alliansens politik. Den är utstuderat uttänkt och rå - men hjärtlig för de med ett betalt arbete.