Google

Translate blog

måndag 24 september 2012

Etikmyndigheten, en myndighet utan etik.


Etik innebär regler i hur man bör bete sig i ett samhälle i samröre med andra människor och hur man uppför sig i samröre med andra. Det goda accepterade uppförandet, skrivna eller oskrivna regler av hur man ska acceptera eller accepteras i en viss miljö eller kultur.

Detta borde en myndighet som Etikmyndigheten veta och vara den myndighet som ska försvara och visa upp i sitt handlande. Om vi ens behöver en sådan myndighet, nog finns det tillräckligt med myndigheter som det ska betalas för av oss skattebetalare ändå? Hur många, för de flesta, okända myndigheter finns det egentligen?

Jag hade aldrig läst eller hört något om denna förrän media visade hur de förfalskade datum på sina handlingar för att det skulle se bra ut.

Etikmyndigheten är därför en oetisk myndighet som kanske skulle synas i sömmarna i så motto om den egentligen behövs och om den har existensberättigande med nuvarande personal, som förfalskar och därför är allt annat än etisk.