Google

Translate blog

tisdag 25 september 2012

Ett slag i luften att flyktingar ska flytta dit jobben erbjuds.


Svenskar erbjuds inte jobb på andra orter vid arbetslöshet, om inte dessa har en spetskompetensutbildning eller är sjukvårdskunniga, alternativt lärare.

Övriga får allt stanna där de är i sin arbetslöshet, i de flesta fall med ett ev. avbrott med särskilt anställningsstöd efter en praktikperiod. Ungdomar kan dock fortfarande ibland få arbete i Sverige på annan ort än de bor på.

Men undantagen bekräftar regeln. Flyktingar får knappast arbeten på annan ort än de först placeras på och knappast där heller, fast staten kopplar in all slags lockande bidrag till arbetsgivare.

Att då införa en regel som tvingar flyktingar att flytta dit de erbjuds arbete är nästan ett hån mot den arbetssökande. Det handlar om kanske någon promille om ens det som erbjuds detta och då oftast av någon från samma land som de själva kommer från, en släkting etc som driver en pizzeria eller har en annan liten företagsamhet. Annars får de flesta gå arbetslösa om de inte öppnar en liten dagligvarubutik eller pizzeria etc.

Men i vår regims fantasivärld kan säkert deras syn på arbetsmarknaden finnas i en teori som kallas ”arbetslinjen” vilken kan tolkas lite hur som helst men som vi vet inte har gett några fler arbeten utan enbart ekonomisk segregation av arbetslösa och utförsäkring av sjuka, ofta till ingenting annat än misär.