Google

Translate blog

onsdag 26 september 2012

Skolans sparkrav lämnar över läxhjälp till RUT eller välutbildade föräldrar med tid.


De med en inkomst av någorlunda slag kan efter regeringens förändring av RUT få läxhjälp till sina barn till en någorlunda låg kostnad.

Men som sagt, det kommer att i ”arbetslinjens” namn öka segregationen i samhället.
Citat: Myndigheten visar att läxorna ökar segregationen eftersom det stöd och de kunskaper som finns i elevernas hem blir allt viktigare för möjligheten att klara skolan.

Skattesubventionerad privat läxhjälp kommer att förstärka den effekten. För att över huvud taget få göra RUT-avdrag måste man ha en viss inkomst.
Personer med små inkomster kan inte ens göra avdraget.
Människor med goda inkomster - och ofta med hög utbildning - får däremot halva kostnaden betald av staten.
Detta blir ytterligare ett slag mot de utan arbete eller de sjuka och utförsäkrade, men nu riktat mot deras barn. Har du en förälder som hamnat utanför samhället som arbetslös eller sjuk segregeras du som barn också.

Undantag blir de barn till arbetslösa eller sjuka akademiker som får hjälp av sina föräldrar och denna grupp är stor bland de arbetslösa idag.

Men resten lämnas vind för våg då skolan inte har möjlighet att med de små resurser de har hjälpa till, här koncentreras istället inbesparningarna till att i en framtid höja lärares löner, men inte får fler barn läxhjälp inom skolan för det.

Istället tas i många fall in ex rödakorspersonal, folk från frälsningsarmén mm för att gratis hjälpa barn med sina läxor i skolan.
Den vägen finns i en del skolor.
Men där denna hjälp inte finns eller används av de behövande och RUT som sagt bara riktas till de med arbete, då barnet inte har engagerade välutbildade föräldrar i arbetslöshetens helv… eller sjukdom, med skammens sista utpost utförsäkringen, där lämnas barnen för att redan som skolbarn segregeras in i arbetssökande och arbetslöshet som vuxna.
Men detta ska väl vara en del av arbetslinjens löjeväckande människosyn.
Alla är inte lika mycket värda i den linjen, enbart de med arbete räknas.

Det är utilitarismen som är ledstjärnan i ”arbetslinjen” största möjliga lycka åt största möjliga antalet individer som Jeremy Bentham (1748 - 1832) uttryckte det i sin filosofi.

En utjämning av lyckan så alla får samma möjligheter och del av densamma i ett samhälle innebär folkhem av kommunistisk eller socialistisk modell och anses idag som fult. Därför har socialdemokraternas modell - likt kommunisternas modell - fått ge vika idag för egocentrisk individualism med utilitaristiska förtecken.