Google

Translate blog

torsdag 27 september 2012

Något är totalt galet med arbetsförmedlingen och försäkringskassan!


Citat: ”En av bolagets stora kunder har varit Arbetsförmedlingen, som sedan 2008 har lagt över en kvarts miljard kronor på kurser och konferenser.
Under 2010 skickade Baluba fakturor på motsvarande 3,4 miljoner kronor i månaden till myndigheten”

Arbetslösheten har inte minskat och fas 3 har ökat fast personer varit i de aktiva faserna 1-2 under lång tid innan de hamnat i fas 3. Här skulle arbetsförmedlingens resurser laggts - inte på PR och konferenser mm!

Att som ett av dessa statliga bolag betala 150 000 kr för en debattartikel är skamligt slöseri med skattemedel! Denna summa är i högre än en årsersättning för en gratisarbetande i fas 3.

Ytterligare ett citat: ”Bland fakturorna märks utveckling av den så kallade Förbättringsbloggen à 230 000 kronor och ett ­förbättringsförslag för Förbättringsbloggen som kostade 12 500 kronor”

”Ann-Sofi Blomkvist, chef för ­extern kommunikation på Försäkringskassan, berättar att myndig­heten utvärderar sina insatser ­löpande.
– Dels genom att mäta antal ­besökare på vår sajt och dels genom enkäter, som vi gör ibland, säger hon.
Är det rimligt att ­lägga så här mycket pengar på PR och ­information?
– Ja, det tycker jag är rimligt” Slut citat.

 Frågetecknen uppstår då om vad myndigheten håller på med?

Vilket är deras uppdrag egentligen och hur får fler arbete med dessa utgifter?

Utgifter som mer ser ut som ex ovan, en blogg där allmänhet o arbetslösa kan lägga in sina synpunkter på hur de anser arbetsförmedlingen ska förbättras. Den enda förbättring som behövs är nolltolerans mot långtidsarbetslöshet och ett belöningssystem för arbetsförmedlare som hjälper en arbetslös person med problemen med att hitta en arbetsgivare.

De som inte klarar av detta ska inte vara arbetsförmedlare!