Google

Translate blog

fredag 28 september 2012

Alliansen hånar fattigpensionärer och förtidspensionerade med enbart grundbelopp.


170 kr i månaden för de med allra sämst pension (de med grundpension) i bostadstillägg, ingen annan höjning aviseras, om nu inte basbeloppshöjningen kommer som den brukar för pensionärer. Basbeloppshöjningen är en höjning som gör att inflationen till viss del ger effekten noll i pensionens värde.

Detta till skillnad mot de arbetslösas ersättning, som inte ger något i basbeloppshöjning, utan enbart försämras år för varje år vilket är en skam för en regering som anser sig använda sig av en s.k. arbetslinje. En arbetslinje som inte ger arbete utan enbart mindre i plånboken för de som ingen anställer!

Pensionärer i övrigt får däremot ca 500 kr mer per månad i pensionshöjning.
Undantag igen förtidspensionärer som behandlas nästan lika illa som arbetslösa. Här finns basbeloppshöjning, men om de får höjningen av bostadsbidraget är tveksamt.

Skammens regim i så motto att deras regeringsmakt innebär att skämma ut de som ej har arbete och den vägen få dessa att skämmas för att de inte är friska eller har ett arbete, då det egentligen är regeringen som skulle skämmas för alla sina fördomar mot gruppen och behandlingen av dessa, allas våra svaga systrar och bröder.