Google

Translate blog

lördag 29 september 2012

Allt ska försämras för de som har det sämst är Erik Ullenhags motto.


Citat: ”Det här är effekten av en politik som Erik Ullenhags regering drivit sedan den tillträdde för sex år sedan: urholkad a-kassa, utförsäkringar, skattelättnader för de som tjänar bäst. Samtidigt ökar arbetslösheten och andelen elever utan gymnasiebehörighet.
- - - - OECD pekar på att det svenska skatte- och socialförsäkringssystemet tidigare jämnade ut klyftor väl, men i dag är den omfördelande effekten nästan helt bortblåst. Hårdast drabbas, förstås, de som redan har det svårt”

Var detta drömsamhället för majoriteten av svenska folket vid de senaste två valen?!

En segregerad befolkning där de med arbete skulle få skattelättnader och de utan inte skulle få arbete utan särbehandlas ekonomiskt?!
Ja, i Erik Ullenhags värld var det rätt och är så fortfarande…


Citat: ”Regeringens kultursatsning för att få långtidssjukskrivna och utförsäkrade i jobb har missat målet. Totalt skulle kulturarvslyftet ge 4 400 jobb under tre år, varav 1 200 i år. Men hittills har endast 57 fått jobb”

Var det detta som skulle bli resultatet? Kanske satsningen var ett slag i luften som det mesta av arbetsmarknadspolitik från moderaternas sida. Fas 3 och långtidsarbetslösheten ökar och särbehandlingen av sjuka och arbetslösa fortsätter ekonomiskt. En misslyckad arbetsmarknadspolitiks agenda visar sig i ökningen av långtidsarbetslösheten och den fortsatta katastrofalt höga arbetslösheten. 

Fantasireformer som ovanstående kan inte realiseras om inte de som ska arbeta inom kultursektorn ska vara gratisarbetande fas 3are vilket säkert blir följden.
I budgeten satsas på samma sak som alliansen såg som fel för några år sedan, utbildning som inte leder till fler arbetsplatser utan bara just utbildning för att dölja ungdomsarbetslösheten under valåret 2014!


Citat: Ungdomssatsning i budgeten”- - - - "Regeringen föreslår i den kommande budgeten för 2013 ett ungdomspaket med ökade resurser till lärlingsutbildning inom både gymnasiet och komvux samt yrkesutbildningar på gymnasiet”
Neddragning av Komvux mm var agendan hos alliansen för några år sedan. Visst, de flesta vuxna som gick i Komvux utbildades till ingenting och fick inget arbete.
Vad säger att det skulle bli fler arbeten idag om fler fick utbildning? Ingenting.

Det är bara valfläsk till 2014 som presenteras av moderaterna nu.
De tre andra borgerliga partierna räknar jag inte, de är bara statistpartier till moderaterna, ja-sägare till moderpartiet.