Google

Translate blog

söndag 30 september 2012

Littorin visar åter sina fördomar mot arbetslösa, men utan dem hade knappast fas 3 funnits.


Citat: Dömer du ut alla som är i Fas 3 som missbrukare?
– Absolut inte. Men har du varit borta från arbetsmarknaden mer än fem år så kan till exempel psykosocial ohälsa och missbruk vara inblandat.

 Det är inte ovanligt att detta kan bli resultatet av långvarig arbetslöshet och vem ska då få ansvaret för att det blivit så, om inte en regering som medvetet skapat en värdelös arbetsförmedling och en värdelös arbetsmarknadspolitik vilken förnedrar människor, inte bara genom att låta dem arbeta eller sysselsättas för en mycket låg ersättning, utan rent av att arbeta utan lön!

Vem sänkte a-kassan i förnedringssyfte?

Det var bl.a. Sven Otto Littorin som uttalar sig här.

Nu anser han att fas 3 misslyckats, ja, vad hade han tänkt sig denna fas skulle leda till, arbete?! God dag yxskaft!

Nu anser han att sociala arbetsplatser ska ta hand om de som är långtidsarbetslösa och utnyttja dem i dessa. Blir det riktiga arbeten av detta eller åter en förvaring och förödmjukande ekonomisk särbehandling?

Det gör självfallet ingen skillnad, särbehandlingen fortsätter och människor i denna fas mår allt sämre och kan snart inte ens i fantasin tro sig få ett arbete.

Meningslösheten är meningslös och de som idag kommit till fas 3 bör förtidspensioneras, det finns ingen väg tillbaks för dem, bara en förnedringsväg fram till pensionen.