Google

Translate blog

måndag 1 oktober 2012

Varför gå ett år på gymnasium varför inte istället hjälpas till ett arbete.


Alliansen fortsätter att segregera människor till arbetslöshet och utanförskap. Tyvärr säger majoriteten av svenska folket ja till detta då det samtidigt ger de med arbete jobbskatteavdrag och stolthet över att vara mer värda än de utan arbete.

De utan arbete räknas bara som statistik i utanförskap. Tänk på moderaternas påstående att de som förvägras förtidspension nu är närmare arbetsmarknaden genom att inte få förtidspension. Att de sedan är arbetslösa är betydelselöst de är närmre anses de t i alla fall.

Ettårigt gymnasium leder inte till annat än förvaring av unga en begränsad tid och förbättring denna tid av arbetslöshetsstatistiken.

Om inte det resonemanget är rent ut sagt barnsligt vet jag inte vad det ordet betyder. I min begreppsvärld är det naivt och omoget ovuxet tänkande.