Google

Translate blog

tisdag 2 oktober 2012

Arbetsförmedlingen ser ner på sina arbetssökande… Föräldraförsäkringsförbättringar gäller bara de med ett arbete.


Citat:För 24,000 kronor åtar Proffice sig att rekrytera en lämplig arbetsförmedlare. I priset ingår bland annat urval, intervjuer och inhämtning av referenser. Sedan får Arbetsförmedlingen själv anställa personen.

– Det är lite roligt och det säger väldigt mycket om myndigheten. Det speglar ett lågt självförtroende, säger Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv”. Slut citat.

Ja, nog är det skrattretande, eller kanske än mer förödmjukande för alla de som är arbetslösa och inskrivna på arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens uppgift är att förmedla och hitta arbete för den arbetslöse. Men samtidigt anser de att de arbetslösa som är inskrivna på förmedlingen inte duger till att arbeta som arbetsförmedlare och ser sig därför tvungna att låta utomstående hitta nya arbetsförmedlare.

Den arbetslöse anses inte ha meriter för att hjälpa andra arbetslösa, fast denne har sett arbetslöshet inifrån. Hur många inhyrda eller anställda arbetsförmedlare kommer eller har kommit från en långtidsarbetslöshet eller arbetslöshet överhuvudtaget? Jag misstänker att det är få - om ens några. Detta visar vilken syn arbetsförmedlingen har på arbetslösa.
Ännu en segregationsåtgärd har föreslagits av alliansen. En höjning av föräldraförsäkringen till de föräldrar med den lägsta ersättningen kan vara på väg.

Citat: ”Ett annat förslag är att höja ersättningen för de med lägst inkomster. Grundnivån föreslås höjas från 180 till 225 kronor per dag”. Slut citat.

OBS: lägg märke till att detta gäller de med lägst inkomst och inte de som alliansen kallar bidragstagare, arbetslösa och sjuka.

Dessa får i mantrat arbetslinjens namn inte ett öre mer .