Google

Translate blog

fredag 5 oktober 2012

Arbetslinjen i moderaternas tappning, de skiter i de arbetslösa!
Citat: Det måste, alltid, löna sig att jobba. En arbetslinje som ska gälla alla kräver att det alltid är lönsamt att jobba, för alla. Så är det inte i dag, trots jobbskatteavdragen som är genomförda. För många som lever på försörjningsstöd kan ett arbete vara en ren ­minuskalkyl. Ska fler unga känna att det är värt att anstränga sig måste det alltid vara lönsamt att jobba, och det måste synas att så också är fallet. Ytterligare jobbskatte­avdrag skulle göra det mer lönsamt att jobba. Slut citat.

Ovanstående citat kommer från moderaternas ungdomsförbund. Visst, en halvtidstjänst i ett mycket lågt betalt arbete eller lärlingsplats kanske blir en förlust.  Men att då påstå att socialbidragen är för höga är en skymf mot de som tvingas leva på dem!

Att sänka löner för arbete och sedan påstå att de ska ligga högre än socialbidragsnormen är en ondska utan like och en människosyn som bara inte borde få publiceras i en demokrati, där de mänskliga rättigheterna och allas lika värde borde finnas!

Arbetslinjen används som ett hånfullt mantra riktat mot de utan arbete för att få dessa att känna skam för vilka de blivit.

Skammen borde istället riktas mot de som segregerat svenska folket ekonomiskt och inte ser att arbetslösheten bara ökar och tror att lösningen kommer, bara man sänker socialbidragen, arbetslöshetsersättningen och utförsäkrar sjuka till arbetssökande.

När kommer motreaktionen mot en misslyckad arbetsmarknadspolitik? 

Kommer det att dröja ytterligare en mandatperiod?! Kanske, om moderaterna lyckas muta de med arbete och som tror sig trygga om de får ytterligare ett jobbskatteavdrag, i syfte att moderaterna den vägen då ska locka folket till att låta dem få behålla makten en omgång till, för att få än mer fördelar på de svagas bekostnad…