Google

Translate blog

lördag 6 oktober 2012

Djävulspolitiken fortsätter i den nya budgeten.


Citat: Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet, tycker dock att man bör titta på hur reformutrymmet faktiskt uppkommer. Skatteintäkterna växer i proportion till BNP, medan flertalet offentliga utgifter – som barnbidraget, a-kassan och statsbidragen till kommunerna – inte gör det. Utgifterna urholkas i stället per automatik eftersom de inte följer löneutvecklingen, vilket ger regeringen mer pengar att spendera – i det som kommit att kallas reformutrymme.

– Det gör att politikerna hela tiden kan fatta aktiva beslut om nya reformer, säger Lars Calmfors.
– Som det har sett ut de senaste åren har de här besluten fördelats mellan både skattesänkningar och utgiftshöjningar. Politikerna tycker om att få leverera just sådana positiva besked, men jag tycker att de är dåliga på att förklara att utrymmet för satsningarna uppkommer till följd av att gamla reformer, som barnbidraget och taket i a-kassan, försvagas. Slut citat.

Borg trampar därmed ner människor än mer i ekonomiskt beroende av socialbidrag och ekonomisk misär med sin usla politik. Jobbskatteavdragen var enbart konstruerade för att segregera svenska folket och skapa en över- och en underklass. 

Istället för detta idiotiska tilltag, som även innefattade sänkning av arbetslöshetsförsäkringen, skulle en sunt tänkande regim satsat på att arbeta bort arbetslösheten och tvinga arbetsförmedlingen att med alla medel stoppa människors arbetslöshet. Ingen skulle vara arbetslös mer än 3 månader. Den som själv inte klarar att få ett arbete på den tiden skulle få akut hjälp. Den som sänds på utbildning istället ska garanteras ett arbete efter denna tid.

Inte som idag sändas till den löjeväckande fas 3 där personen ska arbeta - eller ”sysselsättas” - utan kostnad på kufiska platser som inte ger riktigt arbete med lön utan enbart 5000 kr - skattefritt - till anordnaren!

DE som finns på dessa plaser upplever inte vad alliansen tror arbetsgemenskap utan enbart förödmjukelse när de gör samma arbete gratis som arbetskamraten har betalt för.

Hur länge låter svenska folket denna misshandelsregim (psykisk misshandelregim) få fortsätta med sin idiotiska politik som enbart består av segregation i första hand och mantrat ”arbetslinjen” som ledstjärna, vilket har en betydelse som enbart kan tolkas som fortsatt segregation av de som inte klarar av att själva lösa sin arbetslöshet eller blir friska efter ett visst datum.

Man skäms för en sådan regim om man har kristna värderingar!