Google

Translate blog

söndag 7 oktober 2012

En skamlig och usel människosyn ses här svart på vitt, konstruktion Nya arbetarpartiet moderaterna.


Citat: Den nya sjukhusavgiften blir 100 kronor. Även patientavgifterna inom öppenvården och högkostnadsskyddet för läkemedel ska följa kostnadsutvecklingen i samhället i övrigt, föreslår regeringen. Båda dessa avgifter ska utgå från ett kostnadstak som i sin tur beräknas utifrån det så kallade prisbasbeloppet. Slut citat.

Ja, i moderaternas värld ska något utgå från basbeloppet. Socialbidrag, pensioner mm höjs enligt basbeloppet varje år, vilket inte ger en levnadsstandardhöjning, utan bara är en höjning som ger status quo, samma standard som föregående år. Höjningen ska motsvara på ett ungefär prishöjningar eller inflationen under föregående år.

Ett undantag finns dock, arbetslöshetsersättningen. Denna minskar i värde med basbeloppet för varje år, inga kompensationer för inflation här inte! Här skiljer sig moderaterna från socialdemoraterna, som inte ser ner på arbetslösa och anser att de ska lida än mer av sin ofrivilliga arbetslöshet. 

Tyvärr anser moderaterna att lidandet för arbetslösa ska öka år för år. Varför har de ingen agenda om mer än att skrika ut ”arbetslinjen” som färre o färre ser som arbete för alla utan mer o mer som en segregationslinje som hånar de som inte får arbete?!

I följande ses alternativet till denna accelererande segregationslinje kallad arbetslinjen.


Citat: Att sänka skatten för arbetslösa, sjuka och pensionärer ger mer omedelbara effekter på efterfrågan och därmed sysselsättningen än vad exempelvis sänkt bolagsskatt har, säger Leif Pagrotsky till DN. Skattefrågorna, som Pagrotsky skriver om, är väldigt kontroversiella inom stora delar av socialdemokratin. Många i partiet blev upprörda när han i en intervju med DN förra året gjorde klart att han inte ämnade föreslå några stora förändringar av alliansens skattepolitik. Slut citat.

Socialdemokraterna ger härmed en signal om att istället för att plåga arbetslösa in i fas 3 och i förlängningen socialbidrag, ge dessa en bättre ersättning och därmed självförtroendet tillbaks och viljan och energin att börja om och söka arbeten med självförtroende, vilket ger en bättre möjlighet till arbete än som i moderaterna s.k. arbetslinje, söka apatiskt utan tro på sin möjlighet genom att de segregerats och skolats att se sig själva som värdelösa genom sin usla ersättning.

OBS: I socialdemokraternas Sverige ska självfallet inte heller arbetslösas ersättning, om de nu inte har socialbidrag, ses som undantag när basbeloppshöjningar görs.

Läs båda alternativen, vilken människosyn ska Sverige ha?

Moderaternas eller Socialdemokraternas? Vilken har hållbarhet, en segregationslinje som aldrig kan sluta annat än som oroligheter i samhället när tillräckligt många drabbats eller som en av socialdemokratiskt slag, där alla ses som lika mycket värda i samhället, oberoende av om de redan har ett arbete eller söker ett arbete?