Google

Translate blog

måndag 8 oktober 2012

I social grupp 1 skyddar man de sina med toppjobb och sparkar de svaga ner i fas 3 om man misskött sig.


Citat: Det var en helhetsbedömning som jag och regeringen gjorde. Vi landade i att vi saknade förtroende för det ledarskap hon hade.------ – Jag tycker det är rimligt att hon också ska ha ett arbete att bita i under hennes återstående tid som generaldirektör, sa hon. Slut citat.

Orden är Lööfs, samma partiledare och näringsminister som sparkade Lugnet efter denne skandalösa slöseri med skattemedel.

Vad man kan se i detta (läs citatet) är att i maktens boningar skyddar man de sina oberoende av hur de arbetat. Inte blir de - som en vanlig kontorist som slarvat med kapital - avskedad för att sedan få problem med att få ett nytt arbete. Troligen hamnar snart en kontorist eller annan arbetare som slarvat i fas 3.

I rättvisans namn skulle alla behandlas lika och regeringen sluta sparka neråt och skydda de med kontakter i social grupp 1.

Lugnet skulle självklart inte fått arbete inom regerings och myndighetskretsarna igen. 

Hon skulle som alla andra fått försöka få ett arbete, inte serveras ett och om rättvisan vore total, utan detta skyddsnät hamna i fas 3 och arbeta gratis med att räfsa löv eller sitta av tiden på en anordnarplats och känna förödmjukelsen av att anordnaren får 5000 kr skattefritt i månaden för hennes arbete eller sysselsättning och själv tvingas leva på högst 9000 kr i månaden!

hade det visat att vi alla är lika inför lagen!

Inte som nu, att skyddsnät och bra betalda jobb erbjuds dig om du haft ett sådant, oberoende av hur du skött ditt föregående.