Google

Translate blog

tisdag 9 oktober 2012

Att tjäna pengar på de svaga är ett helt ok sätt i alliansens Sverige.


Hur kan detta tillåtas i ett före detta välfärdsamhälle som vårt?! Konkurrens inom vård, skola och omsorg? Visst, vi har nedmonterat välfärden sedan Reinfeldt kom med sitt mantra ”arbetslinjen” men hur kan slöseriet med skattemedel få fortgå utan att man ur huse reser sig som en enda man och skriker stopp!?

När vårdföretag kan få tjäna mer pengar på satsat kapital än ett privatföretag som producerar varor, så undrar man om det finns en agenda bakom.
En agenda som har till mål att privatisera all offentlig verksamhet och även få de allt fattigare att bli ännu fattigare och utan val när de väljer sina vårdgivare.

Ska plånboken vara det som ger valmöjlighet i ”arbetslinjens” namn?!

Svaret är med all säkerhet ja. I Alliansens Sverige finns ingen valmöjlighet för arbetslösa och sjuka. Den som är sjuk utförsäkras och ses genom detta komma närmre arbetsmarknaden, även om denne aldrig har en chans till en arbetsgivare.

De långtidsarbetslösa, som ingen önskar anställa på grund av ålder eller lång arbetslöshet på grund av okvalificerade arbetsförmedlare, ska förvaras där någon mot betalning ger dem sysselsättning utan lön.

Detta var vad moderaterna menade när de kom till makten 2006. Facit har vi nu. 

Rekordarbetslöshet, segregation och skam- och skuldbeläggande på de arbetslösa och sjuka för att de inte lyckats få arbete så alliansens arbetsmarknadspolitik därmed skulle ses blivit lyckad.