Google

Translate blog

onsdag 10 oktober 2012

Göran Hägglund är en totalt okunnig eller känslokall socialminister som kallar sig kristen.


Han låtsas inte om sjuka och arbetslösa i sin krassa människosyn som är så långt från kristen man kan komma. Kristendom är läran vilken i första hand ska ta hand om de svaga inte tvärt om att nonchalera dessa, fastän historien visar att maktens män - likt Hägglund idag gör med sitt uttalande nedan - sparkar på de svaga i kristendomens namn.

Citat: När socialminister Göran Hägglund tidigare fått frågor om varför man höjer högkostnadsskyddet har han svarat att höjningen är bra eftersom jobbskatteavdraget gett folk mer pengar i plånboken- - -
Man kanske bör bli oroad över att en minister i landets ­regering inte tycks känna till att arbetslösa, sjukskrivna och pensionärer inte fått några jobbskatteavdrag.
Frågan är om han vet att varken sjukförsäkringen, a-kassan, pensionerna eller socialbidragen kommer att räknas upp i samma takt som högkostnadsskyddet. Slut citat.

Men är det inte medvetet han säger som han gör? De sjuka o arbetslösa ska inte räknas in i Sveriges välfärdssamhälle i socialministerns tankevärld. Här gäller arbetslinjen, i betydelsen av att de utan arbete ska kontinuerligt få det allt sämre för då får de arbete, ja, det tror regeringen i alla fall.

Hur de då kan få arbete vet varken socialministern eller den arbetslöse, men det har ingen betydelse i alliansens ideologi, det handlar om ”arbetslinjen”.

”Arbetslinjen” mantrat som kan tolkas hur som helst men som alliansen knäböjer för och ser som sin egen religion. Frågan är när en bönebok kommer med namnet ”arbetslinjen”. 

En ny religion konstruerad av ex Kristdemokraternas Hägglund kanske kallas Arbetslinjen där olika falanger inom alliansen tolkar in sin ideologi och Hägglund sin och sitt partis egenkonstruerade kristendom.

Nej, Hägglund glömmer inte de sjuka o arbetslösa i sin kommentar ovan, han vill inte veta av dem…