Google

Translate blog

torsdag 11 oktober 2012

Hägglunds och Kristdemokraternas Sverige: tjäna pengar på sjuka i första hand, bota i andra hand.


Citat: Vårdgarantin och kömiljarden har förkortat väntetiden för nya patienter inom vården. Återbesök ger dock inga extra pengar och flera av de läkare som TT har pratat med säger att landstingen därför prioriterar de nya patienterna.       ---- Socialminister Göran Hägglund har avböjt att kommentera. Slut Citat.

Att detta är en av arbetslinjens propåer, att tjäna pengar på alla vis som finns oberoende av om människor som inte är arbetsföra kommer i kläm, är hur Sverige formats under de senaste åren.

Allt ska inte bara värderas i pengar utan även ge överskott. Om det inte gör det, spara in på de sjuka och arbetslösas ekonomiska resurser och sänk skatten för de som redan har ett arbete och är friska!

Detta är vad svenska folket önskar och alliansen förverkligar.

En konstruktion av ett hårt och känslokallt Sverige, där människors människovärde utgår från om de kan eller får producera något som ger mervärde.

De som är sjuka räknas inte i dag som fullvärdiga medborgare. Inte heller de arbetslösa.
Men nog borde det som nämns ovan, återbesöket hos läkare, vara lika viktigt som det första?! En sjuk kanske behöver ett återbesök för att kontrolleras så denne inte återinsjuknar genom att detta besök försenas.

Men Hägglund, likt resten i alliansen, anser kanske att den som inte blir frisk efter ett läkarbesök är ointressant i arbetslinjens Sverige och på väg till de sjukas kast och uteslutenhet från kasten fullvärdiga medborgare i alliansens arbetslinjes Sverige.

Men som man kan läsa här ska ju de sjuka offras och helst avlida utan att lämna för stora spår - i media - efter sig. De kan ju - i moderaternas utopi arbetslinjens mantra - inte arbeta…