Google

Translate blog

fredag 12 oktober 2012

FAS 3 måste bort och personerna i den förtidspensioneras. Det är enda mänskliga lösningen.


Den som anställer ska få en lönesubvention på mellan 85 och 100 procent. Lönerna ska vara avtalsenliga.

Om den genomförs skulle reformen kosta 2 miljarder kronor 2013, enligt Socialdemokraternas beräkningar.

Samtidigt säger man även att det kan ge utträngningseffeker så att ungdomar inte kommer in på arbetsmarknaden om denna reform görs.

Men detta resonemang bygger på att fas 3 are inte är lättplacerade och då ska det inte heller krävas att de själva ska ordna arbete, vilket arbetslinjen i alliansens politik förespråkar. Människor som varit arbetslösa länge, hamnat i fas 3 och fått sin arbetslöshetsersättning sänkt har i nästan alla fall gett upp, de har blivit apatiska. 

Självklart egentligen, men då ska inte en regim ställa krav på dessa att själva skaffa ett arbete, när arbetsförmedlingen misslycktas är det nästintill omöjligt att med vett o reson ställa detta krav på den arbetslöse. Att söka jobb, få avslag och den vägen få bekräftat meningslösheten av att söka arbete.

Nej, ingen ska behöva vara arbetslös så länge att den hamnar i omöjligheternas fas 3, kraven på arbetssökande och arbetsförmedlingen ska finnas i första fasen som är mer än tillräckligt lång för att ordna upp förhållandena för den arbetslöse. De som nu är i fas 3 bör helt enkelt förtidspensioneras, de har förlorat all tro på sig själva de år av idioti de varit utan arbete o hjälp!

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström säger följande: det svårigheter att hitta de här arbetsgivarna och där är jag förvånad över att S tror att man kan trolla fram jobb i det privata näringslivet. Slut citat.

Men är det inte detta ministern anser de arbetslösa själva ska göra, trolla fram arbete och arbetsgivare? Är det inte därför de sänkt ersättningen för arbetslösa för att de då tror att dessa ska hitta arbete?

Nu plötsligt säger hon tvärtom, att det inte går att trolla fram arbete!

Säkert har hon förstått att arbetsmarknadspolitiken är värdelös redan utan denna helomvändning, som enbart är löjlig i sitt påstående och motsägelsefull i förhållande till vad som sagts sedan 2006 av moderaterna.

Men hon tycker väl att detta är enda vägen att försvara fas 3 och misskreditera socialdemokraternas förslag om mänskligare behandling av långtidsarbetslösa.

Engström upphör aldrig att förvåna genom sina otroliga uttalanden, som enbart är till för att förvirra och med alla medel få ickekunniga och de med arbete att fortsätta se ned på arbetslösa.

Men hur människor kan läsa hennes uttalande ovan och ändå förbli henne trogna i arbetslinjen är en gåta som jag inte kan lösa.

Men samtidigt bekräftar hennes uttalande det jag diskuterat ovan. Anvisningarna till fas 3 måste stoppas och fas 3 läggas ner och arbetsföremedling, arbetsgivare och staten måste lösa problemen för de som ännu inte hamnat i fas 3.

Den som inte får arbete under de år som föregått fas 3 får aldrig arbete och bör förtidspensioneras av sociala skäl.