Google

Translate blog

måndag 15 oktober 2012

Borgs lögner för att hålla arbetslösa på låg - och ännu lägre - levnadsnivå. Lågt Socialbidrag ska vara lösningen för dessa anser han.


Här blir ett flertal citat.
”När vi räknar på det, så skulle även en höjning av a-kassan under de första tre månaderna kosta uppemot 30 000 jobb. Så pass stora negativa effekter har a-kassehöjningar, säger Anders Borg”.

Var kommer denna siffra från? Menar han att det kostar lika mycket som om det skulle konstrueras 30 000 nya statliga jobb? Varför har inte detta gjorts då? Istället har a-kassan legat på samma nivå efter de historiska sänkningarna av denna 2006 fastän inflation och prishöjningar funnits under dessa 6 år. Ingen minskning av arbetslösheten har det blivit så fler o fler lider därför att inte arbetsförmedlingen och alliansen lyckats med att öka jobben och förmedla dessa till de arbetslösa.

Frågan är hur arbetslösheten ska kunna öka om arbetslöshetsersättningen ökar?! Arbetslösa söker arbete med piskan från arbetsförmedlingen på ryggen, här är det bara arbetsförmedlingen som måste öka sina resurser för att hitta arbetsgivare. Statens uppgift är att göra det enklare att starta eget. Ingen är frivilligt arbetslös! Alla önskar pengar för att konsumer så mycket de kan. Inte tvärtom, som detta uttalande kan ge sken av.

Citat: ”Min värdering är att det kan vara rimligt att höja taket, trots att det leder till en något högre arbetslöshet. Eftersom att ge människor som förlorar jobbet ett bra skyddsnät måste vara ett mål i sig, säger ekonomen Lars Calmfors till Aftonbladet”.
Ett väldigt kufiskt uttalande som kan tolkas som att människor kan leva gott på sin a-kassa. Skamligt uttalande helt enkelt.

Här kommer ett sista citat, vilket visar Borgs människosyn:  

– A-kassan kan höjas när vi, för det första: ser att vi också kan göra andra saker som stimulerar arbetsutbudet, till exempel jobbskatteavdrag. Och för det andra: när vi börjar se att den här nedgången av a-kassan som vi sett verkligen biter.

Så att vi ser att arbetslösheten går ner till de nivåer där den ska vara, kanske då fem eller sex procent, säger han till Sveriges Radio Ekot”.

Det ska vara ett helv… för de arbetslösa, det ska bita i skinnet för de arbetslösa säger han.

Det ska med andra ord vara en bestraffning att ingen hjälper dem till arbete och att de ratas av arbetsmarknaden. Istället förespråkar han än mer jobbskatteavdrag så det försämras än mer för de arbetslösa.

De ska plågas, inte få arbete. Först när denna segregerade massa av apatiska arbetslösa som sökt arbete i många år utan napp blir ca 5 % kan Borg börja tänka sig en liten höjning av a-kassan för de som blir arbetslösa och då under deras första tre månaders arbetslöshet.

Långtidsarbetslösa ska inget få, de ska krossas ner i socialbidragsberoende med denna politik och där arbeta gratis i fas 3 tills de får pension - eller som kanske finns dolt i arbetsmarknadspolitiken - ta sitt liv för att den vägen försvinna som arbetslösa.