Google

Translate blog

tisdag 16 oktober 2012

Varför tiger socialdemokraterna?


Troligen för att de är rädda för att stöta sig med sina nya anhängare.

Jobbskatteavdragen vågar de inte göra något åt. Segregationen av arbetslösa och utförsäkrade vågar de inte ta tag i. Med mera med mera…

Men varför vågar de inte samtidigt med MP och V ta ställning mot ockerlån genom sms? Detta är väl inte riskabelt att ta ställning mot?

Ocker har oftast genom historien varit straffbart, varför tillåts det då i vår tid här i Sverige?!

Kan det vara arbetslinjen som spökar i så motto att det ger arbete för de som lånar ut pengar och segregerar de som lånar, vilka säkert ofta är arbetslösa och utförsäkrade.

Troligen är det anledningen till att det inte uppmärksammats förrän media visat på fenomenet. I alliansens ideologi är det ju en hjälp till segregation av sjuka och arbetslösa, och i alliansens fantasi uppstår ur tomma intet nya arbetstillfällen ju längre en arbetslös går i arbetslöshetsersättning.

Men mig veterligen har ingen arbetsgivare visat att detta sker och ändå mindre hur.