Google

Translate blog

fredag 19 oktober 2012

Mindre med jobb får Borg att gnugga händerna, nu kan han fortsätta dra åt ekonomin för arbetslösa o sjuka…


Borg sa att när arbetslösheten är nere på 5-6 % då kan en diskussion om en ev. höjning av arbetslöshetsförsäkringen komma på tal, under förutsättning att det först finns pengar till ett jobbskatteavdrag till…

Nu ser det ut som om arbetslösheten inte kommer ner till denna nivå under nuvarande mandatperiod och Borg kan i sin bubbla med gott samvete fortsätta dra åt de ekonomiska förutsättningarna för de arbetslösa, som han anser har alldeles för generös ersättning idag.

Han anser därmed att de långtidsarbetslösa ska arbeta i fas 3 under det att socialbidrag ska utbetalas - inte arbetslöshetsersättning. Det ska vara personer utan tillgångar som ska finnas i fas 3 anser han, inte personer med arbetslöshetsersättning som arbetsförmedlingen har gett upp hoppet om.

Arbetslöshetsersättning ska enligt Borg vara ett tillfälligt medel till de som kan få arbete - inte till de som arbetsförmedlingen dömt ut som värdelösa och som numera ofta inte ens är välkomna som gratisarbetande på en arbetsplats som fas 3 are. Inte ens när arbetsgivaren för besväret får 5000 kr skattefritt i månaden för dessa.

Borg njuter av denna psykiska misshandel av långtidsarbetslösa, genom att, som sina medarbetare, skalla ut mantrat ”arbetslinjen” i tid och otid!

Som grädde på moset av idiotiskt uttalande anser han t.o.m. att ersättningen är för generös idag! 

Mitt råd för att stoppa denna människosyn på arbetslösa är att avsätta en finansminister med en sådan krass människosyn, vilken inte har någon relevans i verkligheten utanför alliansens mantra ”arbetslinjen” En linje som blir allt svårare att förstå hur den ska tolkas om inte som en rak segregationslinje och omänskligt värderingsinstrument av samma slag som i många länder i historien, där man öppet hånat och krasst sett ner på de utan arbete.

Varför inte istället hjälpa människor till arbete och under arbetslöshetsperioden låta dessa människor få en ordentlig ersättning, så de inte ger upp och blir fas 3 are i framtiden?!