Google

Translate blog

lördag 20 oktober 2012

Socialbidrag ska gå före anställning är agendan i dag.


Citat: fritt fram för arbetsgivare att skaffa sig gratis arbetskraft. ------- Enligt socialtjänstlagen ska den som får försörjningsstöd hänvisas till praktik. Och en sådan praktikant får inte betraktas som arbetstagare. Slut citat.

Lön vid anställning eller utförande av arbetsuppgifter ska inte alltid ses som att den som gör detta ska få en lön enligt kollektivavtal.

Fas 3 are och praktikanter ska - om de har socialbidrag - försörjas med detta även när de gör ett riktigt arbete, om arbetsgivaren tagit emot personen som tillfällig praktikant.
Har personen tagits emot som fas 3 are ska arbetsgivaren även få 5000 kr skattefritt i månaden för att personen arbetar på företaget. Personen själv ska däremot försörjas med socialbidrag alt en låg a-kassa.

Detta är ”arbetslinjen” i moderaternas tolkning och detta ropas ut av vår regering utan att de skäms!

Fas 3 are gör i de flesta fall ett riktigt arbete - med arbetsförmedlingens tysta medgivande - om inte den som gör arbetet påtalar detsamma för förmedlingen o protesterar mot det.