Google

Translate blog

söndag 21 oktober 2012

Långtidsarbetslösheten ökar. En självklarhet med den låga ersättning de arbetslösa får.


Att långtidsarbetslösheten ökar beror på att de som inte får hjälp till ett arbete eller söker arbete efter arbete och får avslag på avslag ger upp.

De mår redan uselt av den ynkliga arbetslöshetsförsäkring de ska leva på!   
Och det hån alliansen riktar till dem genom att skrika ut mantrat ”arbetslinjen” i alla möjliga och omöjliga sammanhang…

De känner sig utpekade som värdelösa och slutstationen, förödmjukelseprojektet fas 3, gör många helt apatiska. Här ska de arbeta gratis med vetskapen att de enbart får göra det när en arbetsgivare accepterar att ta emot dem, en arbetsgivare som får ett skattefritt bidrag på 5000 kr i månaden!

Hur det känns för den som sökt arbeten i flera år, som inte får en höjning av sitt arbetslöshetsstöd sedan sänkningen av detsamma 2006 - fastän vi har en inflation - och att veta att de med arbete gynnas av jobbskatteavdrag medan de i fas 3 inte ens får lön - det skapar apati och ännu fler långtidsarbetslösa!

Men förstår Borg det?! Nej, han anser som jag skrev i går, att ersättningen är alldeles för generös! Generös mot vem?! Jo, de Borg föraktfullt kallar bidragstagare.

Människor som du och jag som inte lyckats få ett arbete. Dessa förödmjukas av Borg - istället för att försöka med en mänsklig arbetsmarknadspolitik som kan ge fler arbete!