Google

Translate blog

måndag 22 oktober 2012

Arbetslösa ska själva lösa sin situation, staten och arbetsförmedlingen tvår sina händer efter september 2013 - om förslaget går igenom.


Det ska väl kallas ”arbetslinjen” det med förmodar jag…

Citat: Det övergripande syftet är att förtydliga regelverket så att det blir tydligare för den arbetssökanden vad som förväntas av honom eller henne för att ha rätt till ersättning. Slut citat.

Detta har funnits länge att den arbetslöse kollas av arbetsförmedlingen, att denne söker arbete och vilka. Vad blir skillnaden nu? Att den arbetslöse utan anmodan ska sända in ansökningar och avslag efter hand som de kommer och i en högre takt?!
Troligen. Men förslaget riktar sig antagligen till nyblivna arbetssökande, så de inte fastnar i långtidsarbetslöshet och fas 3 slutstationen.

Fas 3are är ju redan så aktiva en människa kan bli! De är ute på arbetsmarknaden och arbetar gratis med hopp om att det ska bli ett riktigt avlönat arbete av det hela, de söker arbeten efter hand som de dyker upp mm.

Här kan inte mer göras av den enskilda, men betydligt mer skulle ha gjorts och bör göras av arbetsförmedlingen!

Men troligen är det försent för den som fastnat i fas 3.