Google

Translate blog

tisdag 23 oktober 2012

Valfrihet i äldrevården - enligt Reinfeldt och Alliansen…


Hur ska förslaget om valfrihet inom äldrevården tolkas? Det ska nu bli obligatoriskt med ”valfrihet” i alla kommuner i Sverige.

Dyrt och segregerande för de äldre som får betala vad de önskar få och efter sin plånbok.

Detta vet vi, och att många får dålig vård i de bolag som genom att kosta lite ger dålig personaltäthet mm.

Men valfrihet, vad blir det? I Reinfeldts hemkommun, moderaternas näste och föregångare i hur framtidens kommuner ska styras o se ut, innebär valfrihet att välja mellan olika privata aktörer - ingen kommunal äldrevård finns.

Är det då valfrihet? Ja i moderaternas sinnesvärld - i svenska folkets nej!

Offentlig verksamhet ska inte vara vinstdrivande men privat är detta. Vilket är då bäst och billigast? Frågan har ett självklart svar.

Men att påstå att valfrihet enbart är mellan privata aktörer är inte valfrihet utan fri företagsamhet, där vinsten är moroten - inte den vårdbehövande människans väl och ve!