Google

Translate blog

torsdag 25 oktober 2012

8 av 10 svenskar vill att vinster i vården ska gå tillbaks till vården. Men Alliansens bryr sig inte.


Att bedriva vinstskapande företag på bekostnad av sjuka, skolelevers utbildning och annan offentlig verksamhet vet vi förespråkas av moderaterna bland annat.

Citat: – Ska man ha andra välfärdsaktörer än kommuner och landsting då måste det finnas privata företag. Människor som startar företag måste ha möjlighet att få vinst på det man plöjer ner i engagemang och pengar. Sen får det aldrig gå ut över kvalitet, säger Mats Gerdau. Slut citat.

Men varför ska man ha andra vårdaktörer när dessa enbart arbetar för ett vinstintresse? 
Vem hittade på denna löjliga valfrihet som inte gjort att det blivit bättre?

Privata vårdhem etc. fanns redan tidigare för de välbeställda som ville betala för detta. Varför tvinga på andra denna valfrihet som inte gör att medelpatienten, åldringen, eleven får bättre vård genom detta?!

De tidigare lite lyxigare hemmen kostade, vilket vårdtagaren betalade, men konkurrensen idag mellan vårdföretag - offentliga eller ej - är bara konkurrens av hur billigt de kan bedriva likartad vård och få en vinst ur denna för ägarna, när det gäller de privata bolagen.

Det är därmed en meningslös valfrihet med stora faror av att hamna i klorna på privata aktörer som sparar in på personaltäthet, blöjor mm, för maximal vinstuttagning av skattepengar som betalats in för en bra vård!