Google

Translate blog

måndag 29 oktober 2012

Ett nytt ogenomtänkt uttalande av en moderat, ingen förändring ska ske för att förbättra järnvägsunderhållet.


Citat: Regeringen anser att järnvägsunderhållet inte behöver organiseras om, trots att en riksdagsmajoritet i våras begärde förändringar för att tågen ska gå i tid.
 - Organiserar vi om tappar vi tempo och vi skulle få stora kostnader, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M). - - -
- Det är ett hån mot alla de resenärer som drabbas att regeringen inte tänker vidta några åtgärder för att förbättra järnvägsunderhållet, säger trafikutskottets ordförande, socialdemokraten Anders Ygeman. - - -
- Vill de ha något annat (än dagens organisation) får de komma överens om hur det ska se ut och lägga fram ett förslag i riksdagen, säger hon. Slut citat.

Alliansen är otrolig med sina uttalanden och satsningen i budgeten på järnvägen var nybyggnad för att få snabbare tåg med 30 milliarder, slöseri på skattemedel.

Men vad ska vi med snabbare tågförbindelser till när det nuvarande nätet står stilla här och var hela tiden?!

Visst är alliansens budget i detta avseende ett hån mot den del av svenska folket som åker tåg och får vänta på tåg och sitta på stillastående tåg i timmar, med resultatet att de inte kommer fram till sina arbeten i tid.

Är det så alliansen ser på arbetslinjen? Snart är det vinter och då blir det säkert än fler tågstopp igen.

Hur det ska lösas, återinför ansvaret till en enda myndighet! Banverket klarade underhållet förr och kan det nu. Stoppa satsningen på nya banor - så länge inte nuvarande banor och tåg fungerar utan problem.
Kanske det bästa för framkomligheten varit att börja använda lok som inte behöver el. Ånglok och Diesellok.

Som kuriosa påstår här moderaterna att man satsar stort på järnvägsunderhåll.

Citat: Riksdagen har tidigare beslutat om satsningar på åtgärder i transportinfrastrukturen på 417 miljarder kronor för perioden 2010–2021. Alliansregeringen föreslår nu att satsningarna för perioden 2014–2025 ska uppgå till 522 miljarder kronor. Det är en ökning med nära 20 procent i jämförbara priser. Så säkerställer vi mer infrastruktur för varje satsad krona, så bekämpar vi sårbarhet och flaskhalsar i trafiken. Slut citat.

Men precis som i budgeten sägs inget om att det handlar om att renovera banor och få bort tågförseningar eller tågstopp. Troligen är det att bygga nya banor - vilket är vansinniga beslut innan nuvarande järnvägar och spår renoverats.    Det behövs inga snabbtåg.

Det behövs fungerande tåg och räls som tål snö och som håller tidtabellen!