Google

Translate blog

tisdag 30 oktober 2012

Jobbskatteavdragen vår tids segregationsinstrument. Helt utan arbetsmarknadseffekt.


Citat: Problemet för regeringen är detta: Deras egen politik har inte fungerat. 100 miljarder har satsats på ett jobbskatteavdrag med tveksamma sysselsättningseffekter. Långtidsarbetslösheten har ökat. Allt färre har rätt till   a-kassa, i en tid när osäkerheten och otryggheten på arbetsmarknaden ökar. Och kanske det farligaste av allt: Unga människor får allt sämre kunskaper, och allt svårare att ta en plats i arbetslivet. Slut citat.

Det enda alliansen lyckats med är att muta de som har arbete med jobbskatteavdrag, för att behålla makten och segregera Sveriges befolkning ekonomiskt - i de med och de utan arbete. Denna segregation har alltid funnits men aldrig med så stora åtskillnader i ekonomiskt segregationshänseende som idag.

Politiken är en grym människosyn av slaget ”den som vill arbeta kan få ett arbete”. En sanning som inte funnits i verkligheten på decennier men som alliansen gjort som sin, i betydelsen av att de tror att jobbskatteavdrag gynnar arbetsgivare till att anställa fler och sälja mer.

En slutsats som inte har verklig substans! En arbetsgivare har ingen fördel av att dennes anställda får jobbskatteavdrag och behöver inte fler anställda om de får det. Bevis: de kan idag anställa med anställningsstöd av bidragsstorleken 910 kr per dag - men inte gör de det. De anställer den de behöver utifrån kompetens - inte efter bidrag och arbetslöshetsperiod för denne.

Citat: Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden har varit dyster under de senaste fem åren. Arbetslösheten har ökat. Sysselsättningsgraden har minskat. Antalet långtidsarbetslösa har mer än fördubblats. Trots hög arbetslöshet så möter företag som söker arbetskraft problem med att hitta rätt kompetens. Slut citat.

Arbetslinjens mantra visar sig vara bara ett mantra utan substans.  
        
De långtidsarbetslösas antal ökar fast alliansen påstår att arbetslinjen skulle vara lösningen för att minska denna. Alliansens politik inom arbetsmarknaden är skrattretande om man ser resultatet. Men skratta gör man inte, då man vet vad som hänt.
En hård, iskall, omänsklig ekonomisk segregationstakt av arbetslösa och utförsäkring av sjuka till försörjningsstöd!

Det finns ingen humor i detta, bara frustration.

Frustration över att majoriteten av svenska folket enbart röstade på alliansen för dessa jobbskatteavdrag på bekostnad av att de arbetslösa o sjuka kastas ut i misär - i ett land som för inte så länge sedan var ett välfärdsland för alla!