Google

Translate blog

onsdag 31 oktober 2012

Lööf fantiserar och missleder folket .


Citat: Sammantaget skapar det bättre och mer långsiktiga spelregler för företagen. Och vi behöver fortsätta sänka kostnaderna för att anställa, förenkla regler och förbättra kapitalförsörjningen. För endast genom fler och växande företag kan fler människor få jobb. Slut citat.

Orden är Annie Lööfs, syftet är att misskreditera socialdemokraternas skuggbudget.

Hatet som alla alliansens vänner har mot arbetslösa och sjuka syns här genom hånet mot bidrag vilket de ser som synonymt med högre och mänskligare ekonomiskt standard för de som inte får arbete. 

Tänk bara hur mycket mer en långtidsarbetslös hade klarat av att ta tag i sin situation om de skattefria pengar på 5000 kr i månaden som en arbetsgivare får för att förvara en långtidsarbetslös, istället gick till den arbetslöse. 

Denne fick då en bättre standard och kunde med hjälp av arbetsförmedlingen och eget självförtroende skapa sig en framtid. Istället som nu sitta av tiden i apati hos någon arbetsgivare, glömd och nonchalerad av arbetsförmedlingen i kanske två år, innan skifte av anordnare görs.

Lööf säger att kostnader för arbetsgivare måste sänkas för att ge fler arbeten. Ja, om arbetsgivaren har arbete gör det naturligtvis det enklare och lönsammare att anställa. Bidrag till detta har ju alliansens skapat i mängd. Men hur en arbetsgivare ska dra fördel av att arbetstagaren fått jobbskatteavdrag är en gåta. Inte har lönerörelserna blivit billigare nu än tidigare på grund av jobbskatteavdragen.

Lööf fantiserar och är lojal mot Reinfeldts politik, det kan man se här, det är allt. Reinfeldts moderater ligger bakom hela alliansens politik, de övriga är ja-sägare till politiken och får därmed en större möjlighet att säga vad de vill och de hoppas få gehör för någon liten fråga, men resultatet blir nästan alltid, att sista ordet har Reinfeldt eller Borg.