Google

Translate blog

torsdag 1 november 2012

Fas 3 are ska enligt vissa arbeta gratis för att den offentliga vården ska bli billigare.


Citat: Sverige har ett gyllene tillfälle att förbättra välfärden för ett stort antal människor och samtidigt göra betydande besparingar för staten. Vårt reformförslag är enkelt: låt deltagarna i ­fas 3 välja huruvida de önskar fortsätta med nuvarande aktiveringsform eller i stället få utföra meningsfulla uppgifter inom offentligt finansierad vård och omsorg av människor och av miljön. Slut citat.

Detta anser ledande nationalekonomer idag och föreslår detta! Skulle de själva vilja arbeta gratis som ekonomer om de blev arbetslösa? Säkert inte, de kan inte ens föreställa sig arbetslöshet.

Vad jag vill ha fram är att en människosyn som denna att vissa ska arbeta gratis andra ha lön för samma arbete är nytt i Sverige. Men har fått fotfäste i samhället.

Det är en värdering av människor som är skrämmande! Hur ovanstående kan tro att människor i fas 3 ska trivas med att arbeta gratis och göra samma uppgifter som arbetskamraten - som har lön - är en gåta. Fas 3 are arbetar av tvång gratis, om de vägrar får de inte de småpengar de nu får att leva av.

Men tro inte att den som arbetar gratis är lojal mot sin arbetsgivare eller sina kamrater. De är bittra och en bitter person är inte en medarbetare utan en tvångsarbetande. 

Vad det innebär bör var och en tänka ut själva. Det innebär inte något positivt, varken för den arbetande eller för den arbetsplats som använder denne gratisarbetande.

Någon mer ledtråd behövs inte - om man nu inte är moderat - då förstår man inget av denna diskussions mening.