Google

Translate blog

fredag 2 november 2012

Prat i nattmössan för att ge sken av att det är vården, inte vinsterna i vården, som är viktigast och att det inte går att göra något åt det.


Citat: Så frågan är: Mår gamla mormor bättre när pengar slösas bort inom en illa organiserad offentlig verksamhet än vad hon gör när ett privat företag kan ta ut vinst efter att ha effektiviserat arbetet. Slut citat.

Ovanstående är ett vinklat uttalande för att få människor att anse att offentlig verksamhet inte kan bli bättre om den är dålig, medan privat med vinster är bra och effektiv och därmed ska vara vinstdrivande.

Sanningen är att svenska folket inte vill att deras skattepengar ska gå till vinster för privata vårdtagare hur bra dessa än är. Att påstå att offentlig verksamhet som i vissa fall fungerat dåligt inte kan förbättras är lögn. Att påstå att offentlig verksamhet inte kan bli lika bra som privat med vinster är en ännu större lögn.

Sanningen är istället den motsatta mot ovanstående. Kan ett privat företag (vilket jag betvivlar) ge bra vård, bra omsorg och bra skola och ändå få en hög vinst, då betalas för stora skattepengar till detta. Troligen är personaltätheten låg på dessa företag och omsorgen sparsam, vi har ju läst skräckexempel från privat vård under detta år. Det räcker med att säga Carema.

Offentlig vård som får samma pengar som privat inom omsorg skulle därför kunna använda dessa pengar till större personaltäthet mm, då dessa inte ska ge vinst utan de pengar som ev. blir över ska gå till bättre vård, omsorg, skola och personaltäthet.

Utbildad personaltäthet, inte som vissa blådårar inom ekonomi anser, sätta in fas 3 are till förödmjukande gratisarbete, vilket inte ger bra omsorg då dessa personer inte passar inom vård o omsorg då flertalet är bittra, frustrerade och kanske apatiska efter sin ekonomiska segregation och behandling genom den politik moderaterna för.