Google

Translate blog

torsdag 8 november 2012

Beatrice Ask, samma skrot o korn som övriga ministrar. Förhalning av utredningar är vardagsmat.


Citat: Ett år efter Caremaskandalen har anställda i privata välfärdsföretag fortfarande sämre skydd än andra om de pratar med medierna.
Beatrice Asks utlovade utredning har ännu inte börjat arbeta.

Att arbetet inte är i gång mer än ett år efter att hon första gången utlovade utredningen är enligt Beatrice Ask varken konstigt eller ovanligt.

– I ett litet land som Sverige finns inte alltid kunniga personer tillgängliga. Ibland måste vi jobba rätt ordentligt för att få loss personer med rätt kompetens som kan leda viktiga utredningar. Det är ett generellt problem. Slut citat.

Samma sätt att arbeta här som när riksdagens majoritet krävde stopp för fas 3. Förhalning och kufiska ursäkter för att inte komma igång o hoppas att media glömmer alltihop.

Sanningen är uppenbar, att regeringen inte önskar en utredning förrän man har sådan säkerhet inom de privata vårdföretagen att dessa inte riskerar att ge dålig publicitet och därmed misskreditera regeringens påstående om att privata aktörer är bra inom vård o skola.

Förhalningen är ett sätt att slippa få en utredning innan man är säker på att den egentligen inte behövs, man vill vara säker på att den inte ger sken av att det finns något att utreda. Helst vill man media slutar rota i privata aktörers arbete.

Tramset att det inte gått att finna rätt utredare på ett år är inget annat än just trams. Självfallet vill man även, när utredningen väl kommer igång, att dessa utredare ska vara moderatideologiskt trogna och att deras resultat ska bli att ”allt är bra numera” Häri ligger svårigheten att hitta rätt personer men säkert finns de och har funnits hela tiden i regeringsbyggnaden.

Man är bara rädd för att media ska komma fram till sanningen när väl utredningen är klar - därför förhalas det. Att hitta utredare hade tagit ca en a två dagar - om man velat hitta dem. Säkert är de redan utsedda men ska ännu inte arbeta med utredningen, vilken säker blir lång och flerårig, när den väl kommer att tvingas fram.