Google

Translate blog

fredag 9 november 2012

Skatter borde gå till de som mest behöver hjälp - inte till de som utnyttjar möjligheten att få bidrag.


Citat: Tobias Baudin vill se kraftiga regleringar av välfärdsektorn och säger i intervjun med DN att varje skattekrona måste gå till vad den är avsedd för.
– Vi har inte råd att skicka iväg det i vinster till företag. Vi måste kraftigt reglera den här branschen, den är väldigt oreglerad i dag, säger han.
LO kommer inte att föreslå ett totalt vinstförbud, men däremot en vinstbegränsning. Slut citat.

Inte ska företag få inkomster som kan placeras i skatteparadis genom att med låg personaltäthet passa sjuka och gamla? Utan detta sätt skulle det inte ge vinster. Nog klarar kommuner detta själva med den skatteinkomst som de har utan att betala ut pengar till företag som snålar in på vård och omsorg för att få en vinst i egen ficka. Kanske det blir samma kostnad för kommunen både med privata vinstdrivande företag som med icke vinstdrivande kommunala företag, men inte samma kvalité för den som söker vård. Att ta ut vinster innebär att spara på kostnader.

Inte ska vården, som föreslagits på senare tid, få utföras av gratisarbetande fas 3are, som även de ger vinst till företagen genom att de arbetar gratis och även ger anordnaren ett skattefritt bidrag på 5000 kr i månaden - för varje person de utnyttjar som gratisarbetande!

Det är skamligt att utnyttja människor som vill arbeta för lön men som inte får detta!

Skammens regim alliansen fortsätter skapa socialfall och utanförskap!

Säkert fram till 2018 då de med stor förlust förlorar valet. 2014 kommer de att lyckas vrida och vända på sanningen igen och få medelklassen att tro att de är ett välfärdsparti för tredje gången och därmed vinna valet med ett sista jobbskatteavdrag.