Google

Translate blog

tisdag 13 november 2012

Centerns propaganda för fortsatt segregation av arbetslösa. Inte heller Centern har lyckats i sin politik, som är moderatstyrd sedan 2006.


Citat: För varje ny S-ordförande som tillträder posten blir förslagen om skattehöjningar på jobb och företagande allt större. Från Sahlins 16 miljarder, till Juholts 22 miljarder och vidare till Löfvens dryga 30 miljarder.

S lägger enskilda förslag och punktinsatser inom olika bidragssystem och några småposter till näringslivet. Slut citat.

Detta påstår Per Åsling(C) ekonomisk-politisk talesperson, ledamot av riksdagens finansutskott.

Men att gå i svaromål är lätt här.

Per, hur mycket ökat ekonomiskt lidande och hur många fler svenskar har blivit segregerade efter Lööfs tillträdande mot tidigare Olofssons?

Hur mycket har Centern ökat bördan och hopplösheten för arbetslösa och sjuka sedan de började föra en moderatpolitik, som har ökat trycket på arbetslösas möjligheter att arbeta och bli självförsörjande?

Hur mycket lidande har fas 3 ökat med, om man ser till medverkande i eländet sedan Lööf tillträdde?
Men här raljerar Per med att skattehöjningar är av ondo, fast vi vet att de utsatta grupperna ovan aldrig kan få det bättre och inte får ett värdigare liv om inte skatterna höjs!
Skäms Per Åsling!