Google

Translate blog

onsdag 14 november 2012

Fri arbetskraftsinvandring och moderatstyrd regim, resultat: ett inferno av skattefuskare och låginkomsttagare!


Inte ens en statlig myndighet som skatteverket har koll på om arbetet på deras nya byggnad utförs av låginkomsttagare från Europa.

Sedan EU inträdet och fri arbetskraftsinvandring blev fallet är det kaos på arbetsmarknaden. Löner och arbete är kaosområde. Samma arbete betalas olika, inte som tidigare, samma lön för samma arbete genom fackliga avtal.

Upphandlingar innan arbetens början har gett fritt spelrum för all slags lycksökare från både Sverige och övriga Europa.

I Alliansens Sverige är det kaos på arbetsmarknaden. Hög arbetslöshet.

Löner betalas ut lite hur som helst. Slavliknande förhållanden är vardagsmat. Och som grädde på eländesmoset, gratisarbetande fas 3are som slutstation på arbetsmarknaden för svenskar som konkurrerats ut.