Google

Translate blog

måndag 19 november 2012

Häxjakten på män har skrämt bort männen från förskolorna.


Det var inte länge sedan som alla män i förskolan sågs som presumtiva pedofiler.

Det var inte manligt att arbeta med små barn och de som gjorde det i alla fall anmäldes ofta som pedofiler. Vem kommer inte ihåg det? 1990-talet var fullt av anmälningar och garanterat var de flesta fördomsanmälningar. Män sågs med misstänksamhet i förskolorna, av både personal och föräldrar.

Det låg i tiden då och psykologer fick barn att anklaga vilken man som helst genom ledande frågor och påståenden.

Jag kommer ihåg att jag själv blev avrådd att söka arbete på förskolor av en ledande person inom området, vilken sa att de män som arbetade inom området hade det svårt, då misstankarna och fördomarna fanns hela tiden mot dem.

Samtidigt påstods det, precis som idag, att män behövs i förskolorna. Men få män vågar ännu idag ta jobb där. De vågar inte riskera att anklagas för pedofili.

Därav anledningen till att så få män önskar arbeta med barn. Den gamla häxjakten på män från 1990-talet spökar ännu i folks medvetande.