Google

Translate blog

onsdag 21 november 2012

Söka jobb längre - är det lösningen på pensionens kostnader!?


Citat: Om vi vill behålla vår välfärdsstandard får vi antingen jobba längre eller höja skatten med ungefär åtta procent. Det visar färska siffror från finansdepartementet. --- – Vårt svar är att vi måste jobba längre. Vi måste förlänga våra arbetsliv om det här ska vara hållbart. Det är lika bra att börja nu, sa Fredrik Reinfeldt. Slut citat.

Detta säger karlen, samtidigt som vi har rekordarbetslöshet!

Varför inte istället se till att de arbetslösa får arbete - och då betalt arbete - inte gratisarbete i fas 3!?

Då hade skatteinkomsterna för att betala pensionen enligt nuvarande regler funnits kvar. Varför alla dessa jobbskatteavdrag, vilka urholkat statsfinanserna och inte gett några jobb alls, vilket bevisas av den höga arbetslöshet som finns.

Reinfeldts idé ovan kommer, om den realiseras, enbart att resultera i att fler blir arbetssökande längre i livet - inte att fler av de arbetslösa får arbete. Utöver det så ska de som redan har arbete, arbeta längre. Vad är meningen med detta?

Inte ens i ”arbetslinjens” flum kan jag få det att gå ihop i någon slags ideologi!