Google

Translate blog

söndag 25 november 2012

Dum, dummare, dummast… Alliansen eller de rödgröna?


Båda blocken är totalt virriga då det gäller tågtrafiken.

Hur tänker dessa politiker i ett land där tågen stannar för snöoväder, lite regn och där koppartjuvarna härjar längs med banvallarna?

Där försenade tåg och tågstopp är vardagsmat och tåg sällan kommer i tid.

Rälsunderhållet är eftersatt och loken har ofta elektroniska fel, med de följder det för med sig. Tågdörrar som inte går att öppna vid stopp. Värmen kollapsar eller stiger till höga nivåer m.m.

Jo, man diskuterar att bygga höghastighetsbanor och köpa höghastighetståg!
De folkvalda använder inte tågen visar detta, utan de lever i sin fantasi.   När de ska transporteras är det flyg eller taxi som gäller.

Om nu tågtrafiken fungerat hade inte det heller gett signaler om att höja tåghastigheten. Vi lever i ett tillräckligt stressigt samhälle, de som har arbete ska inte behöva arbeta än snabbare och effektivare.

Dra ner på arbetstakten istället och låt fler få ett riktigt arbete!
Arbete med lön - inga idiotiska praktikplatser eller än värre fas3 placeringar!   De senare skapar bara illojala arbetare som mår dåligt och kan kosta samhället stora summor i sjukvården i framtiden.

Men hur ska politiker förstå detta? De förstår ju inte ens idiotin med att satsa på höghastighetståg…