Google

Translate blog

måndag 26 november 2012

Det inte Sveriges regering kan klara av sänds till Norge. Subventionerad arbetskraftinvandring…


Arbetslösheten - vilken Alliansen totalt misslyckats med - har nu fått en sund arbetsmarknad i Norge att, med lockelser från svenska arbetsförmedlingen, sända svenska ungdomar till norsk arbetsmarknad.

Varför det finns arbete i Norge, där lönerna är betydligt högre än i Sverige, men inte här, kan enbart förklaras med en totalt misslyckad arbetsmarknadspolitik i Sverige. Inte är norrmän heller så dumma att de inför något så ironiskt som fas 3 platser. Här skapas istället riktiga arbeten, inte bara för norrmän, utan även för Alliansens misslyckade projekt ”arbetslinjens” svenska ungdomar.

Men vilket ramaskri det skulle bli här om arbetskraftsinvandringen skulle öka! Fast här finns ju inga riktiga arbeten snart, bara en ökande gratis arbetskraft, kallad fas 3 deltagare.

Detta är den framtid det ”nya arbetarpartiet” skapade för oss svenskar…