Google

Translate blog

onsdag 28 november 2012

Fas 3 eländet fortsätter…


Citat: Jämför vi med tidigare arbetsmarknadspolitiska program som beredskapsarbete, Gröna jobb och Plusjobb så finns det en avgörande skillnad: Det ingick avtalsenlig lön, vilket underlättade tillvaron för deltagare. Man fick helt enkelt betalt för det arbete som uträttades, till skillnad mot i dag.

--- Av de arbetsmarknadspolitiska insatser som hitintills sjösatts så har sysselsättningsfasen (fas 3) ett tveklöst bottenrekord. Ett svårslaget sådant. Bristen på professionell handledning, seriositet, struktur och målstyrning är uppenbar. Att denna sekunda vara betalas via skattemedel, gör inte saken bättre. Slut citat.

Att sedan människor har uttalat trivsel med åtgärden, fastän de får en mycket låg ersättning och får arbeta med samma uppgifter som de med avtalsenlig lön, är en gåta. Men väldigt positivt för alliansen, som topprider detta och därför med säkerhet inte tar bort fas  3.

De som ingick i fasen när arbetsförmedlingen gjorde sin trivselmätning har satt stopp för att fas 3 ändras. De har satt stopp för att ersättningen höjs, att arbetsuppgifterna betalas med avtalsenlig lön som de gjorde vid beredskapsjobb etc. De har stoppat att åtgärden ska leda till annat än förvaring.

Hur? Jo, de har sagt sig trivas med den åtgärd de satts in på! Fas 3 älskarna är 8 av 10 enligt den undersökning som gjordes sommaren 2011. 

Ibland förundras man över människors självförakt och jantelagen. De låter sig behandlas hur som helst.

Men kanske var detta något alliansen visste när de genomförde åtgärden… Kanske få reagerat om vi aldrig byggt upp det välfärdssamhälle vi gjorde tidigare. Kanske folkhemmet aldrig hade behövt byggas upp. Majoriteten, kanske 8 av 10 hade varit nöjda ändå, med Fattigsveriges bevarande och klassklyftorna i detta.

Kan fas 3 deltagarna trivas i sin segregation? Kanske, det är en mänsklig egenskap att ge upp och trivas utan att ställa krav.

Det skulle vara en gåta om alliansen förändrade fas 3 ekonomiskt för deltagarna, en skärpning kan dock komma. Jag tror knappast deltagarna skulle reagera om en bortre gräns för all ersättning kom och alla i åtgärden istället skulle leva av försörjningsstöd…