Google

Translate blog

torsdag 29 november 2012

Asylsökande vägrades mat för sina barn i skola, anledningen är skrattretande. Ölandstok inte bara en blomsort …


Anledningen till nekandet var att barnens föräldrar fick bidrag från staten i försörjningssyfte.

Om detta försök till segregation lyckats eller om det lyckas enligt följande, kan det vara början på ytterligare segregation av familjer i alliansens segregationssamhällsbygge.

Citat: Bertil Östberg säger att snart sagt varje svensk kommun har asylsökande barn som går i skolan men att han aldrig tidigare har hört talas om att det skulle vara något problem med om de ska ha mat eller inte:
– Nej, det har jag inte. Men nu tittar Skolinspektionen på fallet på Öland och får komma med sitt beslut. Slut citat.

Kanske Ölandstokarna ändå får rätt och det blir början till att alla barn, vars föräldrar uppbär bidrag, vägras mat i skolan. Vi har ju arbetslösas barn etc.

Vill sedan regeringen gå vidare, om nu skolinspektionen säger ok till Ölandstokarna, bör det slutliga steget bli, att alla barn vägras mat i skolandå alla föräldrar är bidragstagare genom barnbidraget!