Google

Translate blog

fredag 30 november 2012

Per Schlingmann, Moderaternas chefsstrateg, tror skatter är ända intresset svenska folket har. Minskade skatter eller jobbskatteavdrag.


Genom denna syn på tillvaron försöker han misskreditera Löfven genom att skrämma upp svenska folket med att om S kommer till makten stiger skatten.

Citat: Socialdemokraterna verkar helt enkelt ha blivit ett PR-parti där man putsar och förnyar ytan, men låter innehållet vara detsamma (eller snarare ännu mer skattehöjande än tidigare). Slut citat.

Herr Chefsstrategen för Moderaterna tycker att ovanstående uttalande skulle skrämma människor för att rösta på Löfven.

Sunt förnuft säger istället att för att ge människor en bättre levnadsstandard som arbetslösa (jobb klarar inget parti att ge de långtidsarbetslösa) måste skatten höjas. En humanitär åtgärd vilken knappast någon med inblick i samhället av idag skulle motsätta sig, om denne önskar ett välfärdsamhälle.

Men önskar man ett segregerat samhälle där utstötta och utsatta ska ha det sämre, då ska självklart inte skatten höjas, utan istället ett femte jobbskatteavdrag införas…