Google

Translate blog

tisdag 4 december 2012

Ett nytt utanförskap är skapat och ett gammalt ska arbetas bort i alliansens samhällsbygge.


Citat: Regeringens främsta mål är att minska utanförskapet och föra Sverige mot full sysselsättning. - - Alla jobb behövs och är viktiga. Svensk arbetsmarknad ska ha sin utgångspunkt i trygga anställningar och ordning och reda. Slut citat.
 Arbetslinjen innebär därmed att de med arbete ska ha ett tryggt arbete. De med tidsbegränsat arbete ska i förlängningen erbjudas fast arbete. De med arbete ska ha en bra lön och för att det skulle gå snabbare kom jobbskatteavdragen.
 Det ska synas och kännas att det ska vara lönande att ha ett arbete att gå till.
 Utanförskapet ska minskas bland de som har arbete genom att lönen höjs och skatten minskas så konsumtionen kan öka.
 De utan arbete ska användas - om de inte klarar av att få ett arbete - i samhällsnyttiga arbeten utan en lön som det går att leva på. De ska vara ett varnande exempel för de med arbete som funderar på att avbryta sitt arbete på grund av vantrivsel etc.
 De arbetssökande har därför fått mindre ersättning från a-kassan, 15 % mindre vid början av samhällsbygget. Ersättningen ligger still år för år och skattesänkningar är det inte tal om för denna grupp.
 Alliansen har därför skapat en grupp som är totalt utanför samhällsbygget, en utanförskapsgrupp ingen önskar ta i med tång, utan de som ev. tar emot dem gör det för en belöning av 5000 kr i månaden - skattefritt - och ger för denna summa gruppen ett arbete kallat sysselsättning.
  Men självklart är det i de flesta fall riktiga arbeten. Det ses som positivt att denna grupp av parias, kallad fas 3are, får arbetskamrater som gör samma arbete som de, med ett undantag, arbetskamraterna får lön.


Om man läser ovanstående är det helt riktigt att alliansen vill ha bort utanförskapet. Men det handlar om det ekonomiska utanförskapet i konsumtion för de med ett arbete.
Den andra gruppen har det skapats ett ekonomiskt utanförskap för och så kommer det att förbli.
Svenska folkets fördomar mot arbetslösa har regeringen ridit på genom att kalla dem bidragstagare och gett ordet en mycket negativ klang. Detta genom att påstå att arbetslinjen är motsatsen till bidragslinjen, och ingen önskar se sig som bidragstagare eller umgås med en sådan. Inte i dagens Sverige.