Google

Translate blog

söndag 9 december 2012

Socialdemokraterna vill bli framtidsparti.


Citat: partiet ska fokusera på breda lösningar som riktar sig till de flesta, inte till särskilda målgrupper. Slut citat.

Det innebär, som jag tolkar det, en förflyttning mot mittenpolitik. Mer vet man inte, konkreta förslag finns inte vad jag vet. Allt syftar till valvinst 2014 och att ta borgerliga väljare till sitt parti och det innebär borgerliga, alliansvänliga värderingar.

Det säger inte mycket.

Men citatet i det lilla som sägs fullföljs med följande ord.

Citat: Partiet ska också tydligare betona både rättigheter och skyldigheter för människor. Slut citat.

Begrepp som arbetslinjen har rört sig med i snart 2 mandatperioder - med koncentration på skyldigheter. Socialdemokraterna gör kast åt ideologin och mantrat arbetslinjen, kan jag tolka det som, i det lilla som finns i manifestet Framtidspartiet.

Varför de inte kunde göra som moderaterna gjorde, ändra namn till nya socialdemokraterna, (moderaterna kallar sig ju nya moderaterna) är en gåta.