Google

Translate blog

måndag 10 december 2012

Engströms människosyn skrämmande om de arbetslösa som söker socialbidrag.Citat: I dag står 150 000 arbetslösa i Sverige helt utan försäkringsskydd. Hillevi Engström ­rekommenderade i veckan att de skulle söka socialbidrag. I stället skulle hon, enligt en modell från TCO, för 7,5 miljarder kunna fixa a-kassan så att ­taken höjs, avgifterna sänks och fler kvalificerar sig. Slut citat.
Denna kvinna har - precis som resten av alliansen - en agenda som syftar till att segregera och skapa ett utanförskap som känns för de som inte kan få ett arbete. Begreppet det ska ses som är skadeglädje.
Inte ska a-kassan gå att leva på! Nej, målet är att färre o färre ska kunna detta. Det ska inte höjas någon a-kasseersättning, den ska för långtidsarbetslösa ligga fast på 65 % upp till brytningspunkten och inte höjas basbeloppsvis, som pensioner eller försörjningsstöd (socialbidrag) gör. Den ska ligga fast efter sänkningen efter valet 2006.
Varför? Svar, därför att arbetslösa först ska leva upp sitt ev. kapital, sälja bil och bostad m.m. och därefter söka socialbidrag. På vägen dit tror Engström i ”arbetslinjens” namn, att en och annan då kan få arbete. Bättre att en eller annan får detta arbete, anser ju alliansen, än att flertalet arbetslösa faktiskt kan leva på sin a-kasseersättning!
Krossa majoriteten av arbetslösa ekonomiskt är helt ok, för att tvinga de få som genom detta hot kan få arbete.
Engström är Sveriges järnlady, hård, kall och oempatisk, mot de som inte har ett arbete. Inte kan hon förstå att det är staten som ska ordna upp problemen med arbetslösheten. Nej, det får den enskilde göra bäst den kan, och kan den inte detta så är det fritt fram att behandla denne hur som helst i fas 3 arrangemang, i usel ekonomiskt standard eller genom hånfulla tillmälen som bidragstagare, av både regering och allmänhet!
Ingen diskrimineringsombudsman tar i de arbetslösas behandling, det anses inte som diskriminering utan som arbetsmarknadspolitik. Mantrat ”arbetslinjen” skallar på gator o torg, snart likt andra mantra i andra tider gjort med syftet att sprida hat och fördomar mot de som inte ses som fullvärdiga medborgare i en stat!